Slojevi tla za preopterećenje

Podloga za
pešačke zone

1. Ploče
2. Drobljeni agregat 4-8 mm
3. Drobljeni kamen 0-31 mm
4. Pesak

Podloga za
putnička vozila

1. Ploče
2. Drobljeni agregat 4-8 mm
3. Drobljeni kamen 0-31 mm
4. Pesak

Podloga za
vozila do 3.5 tona

1. Ploče
2. Drobljeni agregat 4-8 mm
3. Drobljeni kamen 0-31 mm
4. Pesak

Podloga za
vozila preko 3.5 tona

1. Ploče
2. Drobljeni agregat 4-8 mm
3. Drobljeni kamen 0-31 mm
4. Drobljeni kamen 31-63 mm
5. Pesak