O nama

Kompanija EkoGradnja osnovana je 2002. godine, registrovana kao samostalna radnja za proizvodnju betonske galanterije.

U toku svog razvoja preduzeće je dosta ulagalo u opremu, ali je svakako najveću investiciju uvek predstavljao stručno osposobljen kadar. Kvalitet betonskih proizvoda je doveden na viši nivo, kao i kapacitet proizvodnje.

Kompanija EkoGradnja trenutno ima 80 zaposlenih. Osim proizvodnje betona i betonskih proizvoda bavimo se izvođenjem radova u niskogradnji. Menadžment kompanije sa timom stručnjaka i obučenim radnicima svih potrebnih profila, pruža podršku i razvija inovativna rešenja u obavljanju sklopljenih poslova, sa ciljem što bržeg, kvalitetnijeg i savremenijeg odgovora na zahteve klijenata.

Ekonomični, stručni i opremljeni

Pronalazimo ekonomična rešenja koja su u skladu sa ekološkim normama. U toku svog razvoja preduzeće je dosta ulagalo u opremu, ali je svakako najveća investiciju uvek predstavljao stručno osposobljen kadar.

Politika kvaliteta

Kompanija će svojim korisnicima nuditi proizvode i usluge takvog kvaliteta koji će zadovoljiti zahteve korisnika, smanjivaće troškove poslovanja, povećavati učinak i profitabilnost poslovanja uz stalnu motivaciju zaposlenih. Stalno će se razvijati svest o kvalitetu i unapredivanja kvaliteta u svim sektorima i na svim nivoima. Kontrolisaće se poštovanje propisa, radne discipline, mere zaštite na radu i životne sredine i povećavaće se odgovornost za zaštitu životne sredine. Kompanija preuzima odgovornost da će zaustaviti proizvodnju ili distribuciju svakog proizvoda koji dovodi do neprihvatljivog rizika po zdravlje i sigurnost čoveka i njegove životne sredine.