Betonske i Armiranobetonske cevi

Proizvodnja cevnog programa sa vibropresovanom tehnikom omogućava izradu više od 100 metara betonskih i armiranobetonskih cevi dnevno.
Betonske i armiranobetonske cevi imaju na rubovima pero i žljeb tako da dobro dihtuju i lako se ugrađuju.

Betonske i armiranobetonske elementi: kineta, prsten i završni konus, poklopna ploča proizvode se od betona MB 40.
Elementi se u izradjuju u kao nearmirani ili sa dodatkom mikroarmature
Upotrebljavaju se za izradu šahtova, bunara, atmosferske kanalizacije, vodopropusta.

DIMENZIJE ELEMENATA

1. Ø 400
2. Ø 400 A
3. Ø 500
4. Ø 500 A
5. Ø 600
6. Ø 600 A
7. Ø 800
8. Ø 800 A
9. Ø 1000
10. Ø 1000 A

BOJE ELEMENATA

Dostupnost boja elemenata. Detaljnije

Nature

Kako postaviti betonske elemente

Za svaku namenu se može odabrati optimalan proizvod, ugrađen optimalnim postupkom. Preporuka je da se potencijalni investitor konsultuje sa arhitektom, proizvođačem ili trgovcem betonske galanterije, ili sa profesionalcem koji se bavi ugradnjom. Pri izboru voditi računa o očekivanom opterećenju kojem će biti izložena uređena površina. Betonska galanterija svojim bogatstvom dizajna dozvoljava veoma veliki izbor mogućnosti za svaku namenu.

Šeme polaganja betonskih elemenata

Prilikom planiranja uređenja prostora, mogu se koristiti već primenjene kombinacije polaganja elemenata. Najrazličitiji oblici i forme, mogu dati prostoru potpuno novu dimenziju. Kombinovanje boja i oblika dozvoljava vam neograničenu kreativnost polaganja.
Za vas smo osmislili šeme polaganja koje možete iskoristiti ili nas, ukoliko želite nešto potpuno drugačije, konsultovati kako bi zajednički kreirali potpuno nove oblike.

Slojevi tla za preopterećenje

Podloga je osnova svake solidne gradevine. Popločavanje nekog objekta je takode građevina, te se podlozi mora pokloniti odgovarajuća pažnja. Graditelj treba znati koja je namena popločavanja, te skladno tome izvršiti zemljane radove. Ako postoji projekat, pridržavati se projektovanog postupka pripreme tla. Ukoliko projekat ne postoji, preporučuje se uraditi konsolidaciju terena, vodeći raćuna o nosivosti tla i o drenaži atmosverskih voda.